Monday, November 19, 2012

Mewarna "Line Art" -- Salah satu cara (Process 5)

Prosess 5 -- Latar Belakang dan Sentuhan terakhir

Pada tahap latar belakang akan dimasukkan dan apa² yang bersesuaian seperti bayang, "sparkle", "bluring" dan sebagainya. Latar belakang yang kita masukkan seharusnya membantu untuk menyerlahkan ("Contrast") lagi subjek kita.

Tip: Elakkan dari memasukkan unsur² tambahan yang boleh menarik pandangan lari dari subjek utama kita

Apabila sudah siap "output" akan dihasilkan daripada Fail photoshop ini dengan saiz dan resolusi yang besesuaian.
Nota : Setelah anda berjaya mengikuti tutorial ini, bolehlah anda mencuba cara² lain dan jangan
terlalu bergantung dengan teknik tetapi gunakanlan daya kreativiti untuk mendapatkan hasil yang
menarik.

[ Prosess 1 ] [ Prosess 2 ] [ Prosess 3 ] [ Prosess 4 ] [ Prosess 5 ]

No comments:

Post a Comment