Friday, November 23, 2012

Memahami Palet Pemilihan Warna Photoshop Berdasarkan HSB

Melalui HSB, warna di definisikan melalui tiga nilai iaitu : Hue(H), Saturation(S), Brightness(B)

Hue ialah nilai yang mengawal variasi warna iaitu seperti merah, biru, kuning, jingga dan sebagainya. Nilai hue di kira dalam bentuk darjah iaitu dari 0° hingga 360°.

Saturation ialah nilai yang mengawal peratusan campuran warna pada satu² nilai hue dengan warna putih. Nilai saturation dikira dari 0 hingga 1, ataupun dari 0% hingga 100%. Nilai Saturation 100% bermakna warna tersebut tidak mengandungi sebarang campuran warna putih.

Brightness pula ialah nilai yang mengawal peratusan campuran warna pada satu² nilai hue dengan warna hitam.Nilai brightness juga dikira dari 0 hingga 1, ataupun dari 0% hingga 100%. Nilai Brightness 100% bermakna warna tersebut tidak mengandungi sebarang campuran warna hitam.


Di dalam Photoshop palet pemilihan warna disusun seperti gambar di bawah :Berdasarkan gambar di atas nilai hue boleh dipilih dari bawah ke atas, yang mana dibawah ialah nilai 0° dan yang paling atas ialah 360°.

Nilai saturation pula boleh di pilih secara melintang, iaitu nilai 0% berada disebelah kiri dan 100% di sebelah kanan.

Nilai brightness pula boleh di pilih secara menegak, iaitu nilai 0% berada disebelah bawah dan 100% di sebelah atas.

 

sesetengah program menggunakan terma untuk brightness yang berlainan seperti luminosity (HSL), value (HSV) dan sebagainyaNo comments:

Post a Comment